André Malraux

Ajouter un commentaire

Er zijn rechtvaardige oorlogen maar een leger is nooit te rechtvaardigen.
André Malraux citaat

Laisser une réponse