Ernst Hohenemser

Ajouter un commentaire

Het is altijd belangrijk te weten, wat onbelangrijk is.
Ernst Hohenemser citaat

Laisser une réponse