Joep Hermans

Gods wegen, en die van de hightech, zijn ondoorgrondelijk.
Joep Hermans citaat

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *