Sean Connery

Je kan iets ontzettend doms zeggen tegen een hond en toch zal hij u bekijken met een blik die zegt: « God allemachtig. Daar zou ik nooit aan gedacht hebben. »
Sean Connery citaat

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *