A. S. C. Wallis

Ajouter un commentaire

Hoe vaak heeft de ziel al afscheid genomen, eer nog de lippen het laatst vaarwel uitspreken. Niet velen blijven waarlijk bij ons tot zij ons verlaten.
A. S. C. Wallis citaat

Laisser une réponse