Bhartribari

‘Die man is een der onzen of een vreemdeling,’ zo rekenen mensen van lage zin; mannen van edele zin daarentegen beschouwen de ganse aarde als hun familie.
Bhartribari citaat