Bos, Charles

Ajouter un commentaire

Tema: Sacrifício
A cada instante há que sacrificar o que somos ao que podemos vir a ser
Bos, Charles

Laisser une réponse