Category: Citaten

Saskia Schlesinger

Liefdesverdriet is als een diamant: je moet zoiets met waardigheid dragen. Saskia Schlesinger citaat

Silas Wright

Het ambt moet de man zoeken, niet de man het ambt. Silas Wright citaat

Jan Eijkelboom

Vertalen is een vorm van kannibalisme. Jan Eijkelboom citaat

E. von Feuchtersleben

Een gematigd optimisme, gelijk trouwens vanzelf uit echte levenswijsheid voortkomt, behoort tot de gezondheidsleer van de ziel. E. von Feuchtersleben citaat

Friedrich August Wolf

Je moet inzien dat wat je denkt niet alleen de wereld beïnvloed – het is de wereld. Friedrich August Wolf citaat

George Crabbe

Dit zijn de graven van hen, die niet kunnen sterven. George Crabbe citaat

Plinius de Jongere

Geen boek is zo slecht of men kan er wat uit leren. Plinius de Jongere citaat

Paul Morand

Op den duur went men aan intelligente mensen. Paul Morand citaat

Ludovic Halévy

Onvermogen om het leven te beminnen is ten slotte niets dan onvermogen om de plicht te beminnen. Ludovic Halévy citaat

Pierre Joseph Proudhon

Van alle klaplopers die ik ken, is nog de ergste soort die der revolutionaire klaplopers. Pierre Joseph Proudhon citaat

Jean-Pierre Chabrol

God is een oorlogsslachtoffer en de jeugd heeft men laten dansen op het lijk van een onschuldige. Jean-Pierre Chabrol citaat

Erik van Ruysbeek

Als alles is gezegd wat zegbaar is gedaan wat doenbaar is vestigt zich in ons de stilte en de roerloosheid de eenvoud en de diepte. …

Salomon Baer-Oberdorf

Wie zijn plicht wil doen, moet altijd iets meer doen dan zijn plicht. Salomon Baer-Oberdorf citaat

H. J. van Tienhoven

Ik kwam tot stilstand in jouw wachtend bloed Mijn vlucht had uit. Eenzelvig maar tezamen waren wij later. Kinderen kregen namen Ik was je nader …

Philippe Soupault

Je kan liefde veinzen, maar het is onmogelijk vriendschap te veinzen. Philippe Soupault citaat

Charles de Saint-Evremont

De dwalingen van het hart zijn heel wat gevaarlijker dan de ongerijmdheden der verbeelding. Charles de Saint-Evremont citaat

Charles Edward Jerningham

Superieure kennis is een vergissing; dat wat de wereld regeert is superieure onwetendheid. Charles Edward Jerningham citaat

Piet Theys

Hij was zo lui dat hij alleen tijdens aardbevingen wat lichaamsbeweging kreeg. Piet Theys citaat

Herwig Hensen

Niets is zonder bloed geboren. Herwig Hensen citaat

Neale Donald Walsch

Een goede leraar is iemand die iets uit je haalt in plaats van iets in je stopt. Neale Donald Walsch citaat

Bernard-Joseph Saurin

De belediging bestaat niet meer als de smaad gewroken is. Bernard-Joseph Saurin citaat

Xenofanes

Als een god de blonde honing niet geschapen had, zou ik de zoete smaak der vijgen vaak bezingen. Xenofanes citaat

Sean Connery

Je kan iets ontzettend doms zeggen tegen een hond en toch zal hij u bekijken met een blik die zegt: “God allemachtig. Daar zou ik …

Barend Rijdes

Een parel blijft een parel, ook als de zwijnen hem niet lusten. Barend Rijdes citaat

Marjan Berk

De waarheid spreken voordat het gepast is, getuigt van een slechte smaak. Marjan Berk citaat

Pierre Daninos

Het onderkoelde verstand danken de Engelsen aan hun open haarden. Daarbij verbrand je weliswaar je voeten maar je houdt een helder hoofd. Pierre Daninos citaat

Karl Jaspers

Er mag geen vrijheid zijn tot vernietiging van de vrijheid. Karl Jaspers citaat

Lilian Hellmann

Cynisme is een onaangename manier om de waarheid te zeggen. Lilian Hellmann citaat

John Arbuthnot

Alle politieke partijen gaan tenslotte dood aan het verzwelgen van hun eigen leugens. John Arbuthnot citaat

Cornelius Nepos

Geen gezag staat vast, als het niet beschermd wordt door de sympathie van de onderdanen. Cornelius Nepos citaat

Sarvepalli Radhakrishnan

Volkomen gelijkvormigheid is in tegenstrijd met het leven. Alleen de doden zijn allen gelijk. Sarvepalli Radhakrishnan citaat

Friedrich von Logau

Waar veel juristen leven is het niet goed; daar moet veel gekijf en weinig recht zijn. Friedrich von Logau citaat

Jasmine Birtles

De beste manier om je echtgenoot gek te krijgen, is glimlachen in je slaap. Jasmine Birtles citaat

Dmitri Sjostakowitsj

Als u ophoudt vragen te stellen, zal ik ophouden leugens te vertellen. Dmitri Sjostakowitsj citaat

L. Verbeeck

Mijn hond lispelt met zijn staart. L. Verbeeck citaat