Edmond de Goncourt

Nooit over zichzelf tot anderen praten, en met hen alleen over henzelf spreken, ziedaar de hele kunst van te behagen. Ieder weet het, en ieder vergeet het.
Edmond de Goncourt citaat