F. Huygen

Ik koester niet de behoefte het lot te tarten, de minimale inspanning om
een onwaarschijnlijk toekomstig lot te ontlopen zal ik dan toch altijd wel
verrichten
F. Huygen citaat