Frase celebre di Jiddu Krishnamurti

«La più alta forma di intelligenza umana è la capacità di osservare senza giudicare.» (Jiddu Krishnamurti)