Frase celebre di Rod Stewart

«Avrei voluto sapere ciò che so oggi, quando ero giovane. Avrei voluto sapere ciò che so oggi, quando ero forte.» (Rod Stewart)

Rod Stewart