Friedrich Rückert

Gij kunt de lamp slechts in haar eigen licht zien; evenzo kunt gij de Bijbel alleen uit hemzelve begrijpen.
Friedrich Rückert citaat