G. Duhamel

Veel menselijk handelen wordt ingegeven door een soort eigenbelang dat men zelf onbaatzuchtigheid noemt.
G. Duhamel citaat