G. Duhamel

Ajouter un commentaire

Veel menselijk handelen wordt ingegeven door een soort eigenbelang dat men zelf onbaatzuchtigheid noemt.
G. Duhamel citaat

Laisser une réponse