Gerbrand Adriaensz. Bredero

Al wat den tijdt voortbrengt, den tijdt vernielen sal.
Gerbrand Adriaensz. Bredero citaat