Gertrud von Le Fort

Ajouter un commentaire

Waar de mens zijn onmacht ervaart, klopt God aan de deur.
Gertrud von Le Fort citaat

Laisser une réponse