Gotthold Ephraim Lessing

Niet elke kunstrechter is een genie, doch elk genie is een geboren kunstrechter. Het heeft de proef op alle regelen in zichzelf.
Gotthold Ephraim Lessing citaat