Helga Poot

Ajouter un commentaire

Verstandigen leren van anderen. Middelmatigen leren door schade en schande. Domoren leren niets, zij weten al alles.
Helga Poot citaat

Laisser une réponse