Herman Gorter

Ajouter un commentaire

Voor ik schrijf, wacht ik tot het klinkt in mijn ooren, en als ik ophou is het omdat mijn ooren op zijn.
Herman Gorter citaat

Laisser une réponse