Huang Po

Ajouter un commentaire

Als je verlicht wilt worden, hoef je alleen maar te leren voorkomen dat je naar iets gaat zoeken of je aan iets gaat hechten.
Huang Po citaat

Laisser une réponse