J. A. Rispens

Ajouter un commentaire

Een anders geformuleerde gedachte is feitelijk een andere gedachte.
J. A. Rispens citaat

Laisser une réponse