Jacinta de Roeck

Ajouter un commentaire

Het is in de therapie niet de bedoeling om de druk van je weg te nemen. Alleen om je te laten te zien in hoeverre je die druk zelf maakt. Als je dat weet, kan je wat je maakt ook niet maken.
Jacinta de Roeck citaat

Laisser une réponse