Jacob Israël de Haan

Ajouter un commentaire

Een voorbeeld is mooi, zolang het niet nagevolgd wordt.
Jacob Israël de Haan citaat

Laisser une réponse