Joep Hermans

Gods wegen, en die van de hightech, zijn ondoorgrondelijk.
Joep Hermans citaat