John Churton Collins

Ajouter un commentaire

Wij zijn niet meer verantwoordelijk voor de kwade gedachten die ons door de geest gaan, dan een vogelverschrikker voor de vogels die over het zaaibed vliegen dat hij bewaken moet; de enige verantwoordelijkheid in beide gevallen is, te beletten dat ze neer-strijken.
John Churton Collins citaat

Laisser une réponse