Koos van Zomeren

Zou het niet zo zijn, dat in de oorlog de absurditeit, die we achter de werkelijkheid van alledag vermoeden, in verhevigde vorm tot uitdrukking komt?
Koos van Zomeren citaat