L. Ashley

Bijgeloof verbindt oorzaak en gevolg op een manier die alle logica tart en die zich niet objectief laat bewijzen.
L. Ashley citaat