L. G. A. de Bonald

Men moet aan het goede geloven om het te kunnen doen.
L. G. A. de Bonald citaat