Lao-Tse

De Weg geeft integriteit aan wie zich vereenzelvigt met integriteit. De Weg geeft mislukking aan wie zich vereenzelvigt met mislukking.
Lao-Tse citaat