Marcus Cato

Zijt op een gastmaal stil en zedig in uw praat,
opdat gij daar, voor heus, niet voor een snapper gaat.
Marcus Cato citaat