Marijke van Hemeldonck

In onze maatschappij is contraceptie iets waarover mannen morele en wettelijke regels maken, die dan door vrouwen moeten toegepast worden.
Marijke van Hemeldonck citaat