Mme Dussére

De ervaring is een arts, die altijd pas komt als de ziekte voorbij is.
Mme Dussére citaat