Mme Swetchine

Ajouter un commentaire

Wijze besluiten worden slechts genomen met een overzicht van het geheel; om ver te zien moet men van de hoogte uit zien.
Mme Swetchine citaat

Laisser une réponse