Montgomery Clift

Falen en de ellende die daarbij hoort, zijn voor een kunstenaar de belangrijkste bron van creatieve energie.
Montgomery Clift citaat