Morley, Cristopher

Tema: Êxito
Só existe um êxito: a capacidade de levar a vida que se quer
Morley, Cristopher