P.J. Boudier

In tijden van bederf bedekt de schittering van de geest de zedeloosheid: de fijnheid van uitdrukking vervangt de fijnheid der gevoelens.
P.J. Boudier citaat