Piet Grijs

Ajouter un commentaire

In alle tijden en op alle plaatsen is er altijd een groot aantal mannen tussen de vijftien en de dertig, die niets liever willen dan vechten.
Piet Grijs citaat

Laisser une réponse