R. Laing

Wij leven in een tijdsgewricht waarin de dingen zo snel veranderen dat we het heden pas werkelijk zien als het al aan het verdwijnen is.
R. Laing citaat