R. Laing

Ajouter un commentaire

Wij leven in een tijdsgewricht waarin de dingen zo snel veranderen dat we het heden pas werkelijk zien als het al aan het verdwijnen is.
R. Laing citaat

Laisser une réponse