Renate Rubinstein

Ajouter un commentaire

De bevolking bestaat uit twee groepen : zij die aan hun kinderen en kleinkinderen graag iets willen nalaten, en zij die van hun ouders en grootouders graag iets willen erven.
Renate Rubinstein citaat

Laisser une réponse