Robert Lembke

Die goede oude tijd: dat was de tijd toen sporthelden nog thuis lunchten en niet in de studio van de reclametelevisie.
Robert Lembke citaat