Rutger Kopland

Ajouter un commentaire

Maar je kunt niet altijd alles relatief zien, er zijn ook de grote, regelrechte gevoelens waar het om gaat.
Rutger Kopland citaat

Laisser une réponse