Sean Connery

Ajouter un commentaire

Je kan iets ontzettend doms zeggen tegen een hond en toch zal hij u bekijken met een blik die zegt: « God allemachtig. Daar zou ik nooit aan gedacht hebben. »
Sean Connery citaat

Laisser une réponse