Sivanada

Ajouter un commentaire

Als god in alle levende wezens woont, waarom haat je anderen dan?Waarom kijkje dan afkeurend neer hen?Waarom ben je dan gepikeerd tegenover anderen?Waarom gebruik je harde woorden?Waarom probeer je over anderen te heersen en de baas te spelen?Waarom buit je dwaasheid uit?Is het niet louter onwetendheid?Verkrijg wijsheid en rust in vrede.
Sivanada citaat

Laisser une réponse