Sjen-Hui

Het zo-zijn beweegt niet, onuitputtelijk is zijn beweging. In geen enkele gedachte bestaat enig zoeken, het zoeken zelf is niet te denken.
Sjen-Hui citaat