Theodor Lipps

Humor en tragiek zijn twee zusters die men vaak moeilijk van elkaar kan onderscheiden.
Theodor Lipps citaat