Vergilius

Ajouter un commentaire

Ieders sterfdag staat vast, kort en onherroepelijk is voor allen de tijd des levens, maar zijn naam door daden te doen voortleven, dat is het werk der deugd.
Vergilius citaat

Laisser une réponse