Von Platen

Wie de natuur tot dichter schiep, die leert zij ook te paren j het schone aan het krachtige, het nieuwe aan liet ware; j die geeft zij fantasie en scherts in dartel samenspelen I en van gevoel een rijke stroom met bronnen talloos vele.
Von Platen citaat