W. Lather

Ajouter un commentaire

Bepaalde herinneringen vormen realiteiten en zijn daarom meer aanvaardbaar dan alles wat iemand nog eens kan overkomen.
W. Lather citaat

Laisser une réponse