When you win nothing hurts. Joe Namath

When you win nothing hurts.
Football
Quotations by Joe Namath