William S. Gilbert

Het komt er bij een diner niet zozeer op aan wat zich op de tafel bevindt, als wel op wat zich op de stoelen bevindt.
William S. Gilbert citaat